Araş. Gör. Fehmi SALTANAraş. Gör. Fehmi SALTAN


Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI


Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:
Fax: 0376 218 95 41

E-Mail Adresi: