Araş. Gör. Hacı Mehmet KAYILIAraş. Gör. Hacı Mehmet KAYILI


Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI


Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:
Fax: 0376 218 95 41


E-Mail Adresi: