Araş. Gör. Ozan DEVEOĞLUAraş. Gör. Ozan DEVEOĞLU


Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI

Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:
Fax: 0376 218 95 41

E-Mail Adresi: