Araş. Gör. Serkan KOLDAŞ


Araş. Gör. Serkan KOLDAŞ


Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI


Telefon: 0376 218 95 37 Dahili: 8052
Fax: 0376 218 95 41E-Mail Adresi:
serkan_koldas@yahoo.com