Misyonumuz


Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak misyonumuz;

  • Kimya alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan,
  • Disiplinler arası işbirliği yaparak öğrendiklerini hayata geçirebilen,
  • Mevcut sorunlara çözümler üretebilen,
Türk Kimya Sanaiinde üretim ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek nitelikli kimyager, yüksek kimyager ve doktora düzeyinde elemanlar yetiştirmektir.