Sunulan Olanaklar

FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Uluyazı Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Bölümümüzde yapılan çalışmalar ile yeni teknik ve ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar için gerekli teknolojik ve bilimsel donanım laboratuvarlarımızda sağlanmaktadır. Laboratuvarlarımızda yer alan modern ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları ile biyoteknoloji, kimya, sağlık, çevre, gıda, ziraat, enerji ve benzeri konularla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ilgili sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu analizler yapılmakta ve ortak projeler geliştirilmektedir.
Kimya Bölümü yetkin ve nitelikli akademik kadrosu, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve sınıfları ile alanında uzmanlaşmış kimyagerler yetiştirmektedir.Bölüm Laboratuvarlarımız
Bitki Araştırma Laboratuvarı
HPLC-TOF/MS Laboratuvarı
GC-MS Laboratuvarı
Fizikokimya Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı
NMR Laboratuvarı
Aletli Analiz Laboratuvarı
Doğal Ürünler Laboratuvarı
Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı
ICP-MS Laboratuvarı
Hücre Kültür Laboratuvarı
Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı