Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ

  Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ

Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Fen Fakültesi Kimya Bölümü
Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI


Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:
Fax: 0376 218 95 41

E-Mail Adresi:
melikesahin@karatekin.edu.tr
Araştırma Alanları:
· Elektrokimyasal Sensör ve Enzim Temelli Biyosensörlerin Geliştirilmesi,
· Polimer-Biyomolekül Etkileşimleri,
· Çözeltilerin Termodinamik özellikleri
· Endemik Bitkilerin Antioksidant Aktiviteleri
· Elektrolit ve Non-elektrolit Çözeltilerin Fizikokimyası