• Araş. Gör. Dr. Ozan DEVEOĞLU

    Araş. Gör. Dr. Ozan DEVEOĞLU


  Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü
  Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI

  Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:8054 
  Fax: 0376 218 95 41

  E-Mail Adresi: odeveoglu@karatekin.edu.tr

  Araştırma Alanları: 
  · Doğal boyar maddeler, 
  · Lak pigmentler
  · Doğal boyar maddelerin karakterizasyonu, 
  · Doğal boyamacılık,
  · Tarihi tekstillerdeki doğal boyar maddeler