• Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ

    Dr. Öğr. Üyesi Melike BİLGİ

  Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü
  Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI


  Telefon: 0376 218 95 37 Dahili:
  Fax: 0376 218 95 41

  E-Mail Adresi:
  melikesahin@karatekin.edu.tr
  Araştırma Alanları:
  · Elektrokimyasal Sensör ve Enzim Temelli Biyosensörlerin Geliştirilmesi,
  · Polimer-Biyomolekül Etkileşimleri,
  · Çözeltilerin Termodinamik özellikleri
  · Endemik Bitkilerin Antioksidant Aktiviteleri
  · Elektrolit ve Non-elektrolit Çözeltilerin Fizikokimyası