• Misyonumuz


    Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak misyonumuz;

    • Kimya alanında çağdaş bilgi donanımına sahip, araştıran, sorgulayan,
    • Disiplinler arası işbirliği yaparak öğrendiklerini hayata geçirebilen,
    • Mevcut sorunlara çözümler üretebilen,
    Türk Kimya Sanaiinde üretim ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek nitelikli kimyager, yüksek kimyager ve doktora düzeyinde elemanlar yetiştirmektir.