• Öğr. Gör. Dr. Asuman ÜNAL

    Öğr. Gör. Dr. Asuman ÜNAL

  Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi 
  Fen Fakültesi Kimya Bölümü 
  Uluyazı Kampüsü ÇANKIRI 


  Telefon: 0376 218 95 37 Dahili: 8049
  Fax: 0376 218 95 41 

  E-Mail Adresi: 
  asumanunal@karatekin.edu.tr
  Araştırma Alanları: 
  · Elektrokimya 
  · Malzeme Bilimi
  · Nanoteknoloji
  ·İletken Polimerler