• Sunulan Olanaklar

  FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ
  Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Uluyazı Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Bölümümüzde yapılan çalışmalar ile yeni teknik ve ürünlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
  Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak araştırmalar için gerekli teknolojik ve bilimsel donanım laboratuvarlarımızda sağlanmaktadır. Laboratuvarlarımızda yer alan modern ve teknolojik ekipmanlar kullanılarak bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK ve diğer kamu kurumları ile biyoteknoloji, kimya, sağlık, çevre, gıda, ziraat, enerji ve benzeri konularla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca ilgili sanayi sektörlerinin ihtiyaç duyduğu analizler yapılmakta ve ortak projeler geliştirilmektedir.
  Kimya Bölümü yetkin ve nitelikli akademik kadrosu, en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve sınıfları ile alanında uzmanlaşmış kimyagerler yetiştirmektedir.  Bölüm Laboratuvarlarımız
  Bitki Araştırma Laboratuvarı
  HPLC-TOF/MS Laboratuvarı
  GC-MS Laboratuvarı
  Fizikokimya Laboratuvarı
  Biyokimya Laboratuvarı
  NMR Laboratuvarı
  Aletli Analiz Laboratuvarı
  Doğal Ürünler Laboratuvarı
  Organik Kimya Araştırma Laboratuvarı
  ICP-MS Laboratuvarı
  Hücre Kültür Laboratuvarı
  Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı
  Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı