• Tarihçe

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Kimya Bölümü 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla Fen Fakültesinin kurulmasının ardından üniversitemizin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen 12 bölümden biri olarak kurulmuştur.
    Fen bilimleri enstitüsünün 2007 yılında açılmasına paralel olarak, hızlı bir gelişme sürecine giren Kimya bölümü, Yüksek Öğretim Kurulunun 25.11.2010 ve 23.12.2010 tarihli genel kurul toplantılarından çıkan kararlarla sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimine başlamıştır.
    Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 2010 yılında başlamış ve 2014 yılında ilk mezunlarını vermiştir.